PŘEHLED KLUBU A AKTIVIT

Září 2019

Datum       Den            Začátek     Konec        Název aktivity

9.9.            Pondělí      13:30         15:00         Pedig 1

10.9.          Úterý         15:00         16:00         Německá konverzace –  mimo TC

11.9.         Středa        9:00           10:00         Anglický jazyk 1

11.9.         Středa        10:00         11:00         Anglický jazyk 2

11.9.          Středa        11:00         12:30         Střelba 1

12.9.          Čtvrtek       9:00           10:30         Pedig 3

12.9.          Čtvrtek       14:00         15:30         Střelba 2

13.9.          Pátek         11:00         12:30         Francouzský jazyk – mimo TC

16.9.          Pondělí      13:30         15:00         Pedig 2

16.9.          Pondělí      8:00           15:00         Klatovy

17.9.          Úterý         14:00         16:00         Společ. duševních sportů

17.9.          Úterý         15:00         16:00         Německá konverzace – mimo TC

18.9.         Středa        9:00           10:00         Anglický jazyk 1

18.9.         Středa        10:00         11:00         Anglický jazyk 2

18.9.          Středa        11:00         12:30         Střelba 1

19.9.          Čtvrtek       9:00           10:30         Pedig 4

19.9.          Čtvrtek       14:00         15:30         Střelba 2

19.9.          Čtvrtek       16:00         17:00         Klub společenských her

20.9.          Pátek         11:00         12:30         Francouzský jazyk – mimo TC

23.9.          Pondělí      13:30         15:00         Pedig 1

24.9.          Úterý         15:00         16:00         Německá konverzace – mimo TC

25.9.          Středa        9:30           16:00         Bazén Kdyně

25.9.          Středa        9:00           10:00         Anglický jazyk 1

25.9.          Středa        10:00         11:00         Anglický jazyk 2

25.9.          Středa        11:00         12:30         Střelba 1

26.9.          Čtvrtek       9:00           10:30         Pedig 3

26.9.          Čtvrtek       14:00         15:30         Střelba 2

27.9.          Pátek         11:00         12:30         Francouzský jazyk – mimo TC

30.9.          Pondělí      13:30         15:00         Pedig 2