O NÁS

TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. poskytuje sociální služby s cílem podpořit samostatnost, nezávislost a společenské uplatnění zrakově postižených osob.

Cílové skupiny:
Průvodcovská a předčitatelská služba, sociálně aktivizační služby a odborné sociální poradenství jsou poskytovány následujícím skupinám klientů:
Zrakově postižené osoby od 15 let

Služby neposkytujeme:
Osobě, která nepatří do cílové skupiny
Osobě pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek
Osobě, která se chová vulgárně, agresivně, fyzicky nebo slovně napadá pracovníka nebo jiné přítomné osoby


Naše cíle:

  • Podporovat rozvoj soběstačnosti, nezávislosti a společenského uplatnění.
  • Poskytovat kvalitní služby zrakově postiženým uživatelům.
  • Všechny služby poskytovat kvalifikovanými pracovníky.
  • Zapojení klientů do rozhodovacího procesu při plánování služeb.
  • Zaměřit se na spolupráci s ostatními organizacemi.

Historie společnosti:

Společnost TyfloCentrum Plzeň o.p.s. byla založena v roce 2000 zakladatelem SONS ČR s cílem vytvořit podmínky pro založení denního centra pro nevidomé a slabozraké občany plzeňského regionu. Vzhledem k tomu, že datum založení společnosti již neumožnilo podat včas žádost o poskytnutí státní dotace na MPSV, musela se společnost v roce 2001 spokojit pouze s činností na bázi dobrovolníků.

Vlastní činnost začala společnost vyvíjet až v roce 2002. První polovina roku byla poznamenána nutným omezováním činnosti z důvodu obdržení první části státní dotace až koncem prvního čtvrtletí. V dalším období se činnost postupně rozšiřovala, kromě prostředků státní dotace byly na činnost využity i prostředky poskytnuté Plzeňským Prazdrojem, Plzeňským krajem a Nadací 700 let města Plzně. V průběhu roku postupně narůstala klientela, služeb společnosti začalo využívat stále větší množství klientů, a to nejen přímo z města Plzně, ale i z dalších měst Plzeňského kraje.