VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Vzdělávací činnost

Místo a čas

Výuka probíhá individuálně v rámci provozní doby v učebnách Tyflocentra Plzeň, v případně nutnosti v domácnosti nebo na pracovišti nebo na pracovišti klienta. Výuková jednotka má standardně 60 až 90 minut. Den a hodina se určí po domluvě s uživatelem služby.

Nabízíme tyto typy kurzů a konzultací:

JAZYKOVÉ KURZY

  • Anglický, Německý a Francouzský jazyk

Digitální dovednosti

Cílem výuky je naučit nebo zdokonalit klientovy dovednosti práce na PC či mobilních zařízeních a zvýšit tím jeho společenské a pracovní uplatnění, jeho samostatnost a nezávislost. Pro slabozraké uživatele je určen zvětšovací software s hlasovým výstupem nebo bez něj. Nevidomým klientům je pak určen odečítací software, nebo asistenční programy. S jejich výběrem vám samozřejmě poradíme. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, u které může být přítomen vedoucí pracovník TyfloCentra. Kurzy nejsou akreditovány MŠMT ČR, absolvent je však schopen samostatně ovládat počítač pomocí speciálního softwaru a pracovat s ním jako nepostižení uživatelé a efektivně s ním pracovat.

  • Základní kurz – zde se klient učí základnímu ovládání operačního systému Windows za pomoci svého odečítacího či zvětšovacího programu. Po absolvování klient zvládá základy ovládání PC s pomocí klávesnice. Umí také psát a upravovat texty, ukládat dokumenty a vyřizovat e-maily. V případě asistenčních programů je kurz zaměřený na zvládnutí práce s tímto programem.
  • Nástavbový kurz – v tomto kurzu se věnujeme prohloubení práce s některými vybranými programy a aplikacemi (Word, E-mail, Skype, Internet apod.). Tento typ kurzu je velmi ovlivněn přáními a potřebami klienta.
  • Přechod na nový systém – je určen pro klienty přecházející na nové verze operačního systému. Je podobný základnímu kurzu, ale netrvá tak dlouho, protože klient již řadu věcí zná. Důraz je kladen na rozdíly mezi starým a novým systémem.
  • Kurz šitý na míru – do této kategorie patří hlavně ovládání dotykových zařízení se systémem Android nebo iOS, například tablety a mobilní telefony.
  • Doškolovací kurz – je určen klientům, kteří již nějakým kurzem prošli, ale mají potíže s některými probranými tématy. Během doškolení se na tato témata zaměříme.
  • Jednorázové konzultace – konzultace jsou určeny k řešení aktuálních dotazů, či k pomoci při výběru vhodného zařízení.
  • Technická podpora – jedná se o pomoc s drobnými technickými problémy klienta, nastavení programu apod. Nejde o hlubší zásah do zařízení.