ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Odborné sociální poradentsví

Cílová skupina

Službu poskytuje TyfloCentrum Plzeň o.p.s. osobám se zrakovým postiženým od 15-ti let.

Veřejný závazek k ODBORNÉMU SOCIÁLNÍMU PORADENSTVÍ – soubor ve formátu MS WORD

Cena služby

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány zdarma.

Místo a čas

Konzultace probíhají osobně, telefonicky a e-mailem. V případě osobních konzultací je potřeba se předem objednat. Schůzky se zpravidla konají v prostorách TyfloCentra, po domluvě je možné se sejít jinde (např. v domácnosti klienta). Konzultace jsou individuální, na žádost klienta se schůzky může účastnit další osoba.

V rámci odborného sociálního poradenství nabízíme tyto činnosti:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Vyhledáme a předáme Vám kontakty na navazující služby, zjistíme Vám informace o různých organizacích (úřední hodiny apod.), nebo jsme schopni Vám objednat zboží přes e-shopy.

Sociálně – terapeutické činnosti

  • Poradenství v sociálních systémech – předávání informací týkajících se systému sociálního zabezpečení, především dávek státní sociální podpory (příspěvky na péči, na zvláštní pomůcku, na bydlení apod.), pomoc s vyplňováním formulářů (žádosti o příspěvky apod.)
  • Poradenství v oblasti vzdělávání – předávání informací o školách a dalších vzdělávacích a rekvalifikačních zařízeních, určených pro osoby se zrakovým postižením i o běžně dostupných školách. Po dohodě může sociální pracovník TyfloCentra nabídnout pracovníkům školy (či jiného vzdělávacího zařízení) proškolení v oblasti přístupu k osobám se zrakovým postižením.
  • Pomoc při hledání zaměstnání – sepsání životopisu, vyhledání pracovních nabídek.

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí a podpora klienta

Pomůžeme Vám při řešení situací na různých, úřadech, v bankách apod.

Pomoc při upevnění kontaktu se společenským prostředím

Můžeme vám předat kontakty na různé kulturní akce, vzdělávací akce, služby apod.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

V naší půjčovně si můžete zapůjčit některé speciální kompenzační pomůcky na dobu určitou. Při zapůjčení je třeba složit vratnou kauci, která bude vrácena v den vrácení pomůcky.

Objednání
Schůzky a konzultace odborného sociálního poradenství lze domluvit:
na telefonním čísle 732 306 775, 377 420 481
prostřednictvím e-mailu: stankova@tc-plzen.cz