ÚVODNÍ STRÁNKA

TyfloCentrum Plzeň o.p.s.

poskytuje sociální služby s cílem podpořit samostatnost, nezávislost a společenské uplatnění zrakově postižených osob.


 

Projekt kvalita a partnerství v zájmu soc. služeb pro osoby se zrakovým postižením

Hlavním cílem projektu je vytvoření kvalitativně standardizované, metodické spolupráce s partnery poskytujícími navazující služby za účelem využití aspektů těchto služeb v rámci vlastních soc. služeb pro osoby se zrakovým postižením v Plzeňském kraji tak, aby byly poskytovány ve vyšší kvalitě a efektivněji v horizontu 2 let. Více informací.

Logo EU a projektu Kvalita a partnerství v zájmu soc. služeb pro osoby se zrakovým postižením

Procesní audit – závěrečná zpráva (soubor ve formátu PDF, 324kB)

Pacient se zrakovým postižením (soubor ve formátu MS WORD, 354kB)
Tento dokument je volně použitelný pro všechny nemocnice

Metodika case managementu sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením
(soubor ve formátu Adobe PDF, 1828kB)


NOVINKY

Březen 2024

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY!

Hledáme dobrovolnici nebo dobrovolníka na procházky pro naše klienty. Více o službě dobrovolnictví
Více o službě DOBROVOLNICTVÍ

NASTAVENÍ OUTLOOKU PRO LEPŠÍ PŘÍSTUPNOST S ODEČÍTAČEM OBRAZOVKY

Pro nevidomé a slabozraké je většinou obtížné pracovat s elektronickou poštou za pomoci webového rozhraní. Uživatelé počítačů, kteří mají zrakové postižení, používají raději při práci s emaily desktopové aplikace, neboť v nich mohou lépe využít funkce svého speciálního softwaru. Nejlépe přístupný je program Outlook. S jeho pomocí si mohou efektivně vyřizovat své emaily nevidomí uživatelé, neboť prostředí Outlooku je výborně přístupné a vše v něm lze ozvučit za pomoci screen-readerů. V Outlooku lze také výborně použít zvětšující i odečítací funkce softwarových lup s hlasovou podporou. Je proto vhodný i pro slabozraké uživatele výpočetní techniky.

Outlook je však důležité správně nastavit, aby v něm mohli lidé se zrakovým handicapem efektivně pracovat. Odborníci na speciální výpočetní techniku pro uživatele se zrakovým postižením Radek Baštář, Zuzana Pohanková a Jaromír Tichý proto zpracovali návod, s jehož pomocí je možné upravit prostředí Outlooku takovým způsobem, aby s emaily bylo možné bez problémů pracovat s využitím screen-readeru či softwarové lupy s hlasovou podporou. Návod je zveřejněn na portálu Pelion v článku s názvem Nastavení Outlooku pro lepší přístupnost s odečítačem obrazovky.