SLUŽBY

Přehled služeb

TyfloCentrum Plzeň o.p.s. nabízí následující služby:

Průvodcovská a předčitatelská služba
Sociálně aktivizační služby (volnočasové aktivity a počítačové kurzy)
Odborné sociální poradenství
Dobrovolnictví

Principy poskytovaných služeb:

  • Vedeme uživatele služeb k vědomí vlastní odpovědnosti a hledáme možnosti, jak je samotné zapojit do řešení problémů
  • Usilujeme o to, aby služby byly poskytovány v souladu s individuálními potřebami, přáními, schopnostmi a dovednostmi našich uživatelů
  • Usilujeme o neustálé zvyšování odborné úrovně práce a uplatňování nových přístupů a metod