SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Sociálně aktivizační služby

Mezi sociálně aktivizační služby patří:

Vzdělávací činnost
Socioterapeutické činnosti
Volnočasové aktivity

Cílová skupina

Službu poskytuje TyfloCentrum Plzeň o.p.s. osobám se zrakovým postiženým od 15-ti let.

Veřejný závazek k SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍM SLUŽBÁM – soubor ve formátu MS WORD

Cena služby

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány zdarma.

Naše nabídka

Pod SAS spadá veškerá vzdělávací činnost (jazykové kurzy, digitální dovednosti, kurzy s kompenzačními pomůckami na bázi PC), a dále sem řadíme volnočasové aktivity (kluby, akce, rekondice), sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatele. Podrobné informace najdete pod jednotlivými záložkami.

Objednání
Sociálně aktivizační služby je možné objednat na těchto telefonních číslech:

  • pro oblast digitálních dovedností – tel.: 604 434 855, e-mail: formanek@tc-plzen.cz
  • pro ostatní oblasti – tel.: 377 420 481, 605 079 801.