KVALITA A PARTNERSTVÍ V ZÁJMU SOC. SLUŽEB PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Logo EU a projektu Kvalita a partnerství v zájmu soc. služeb pro osoby se zrakovým postižením

Realizace projektu: od 1.10.2016 do 30.9.2018

 

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření kvalitativně standardizované, metodické spolupráce s partnery poskytujícími navazující služby za účelem využití aspektů těchto služeb v rámci vlastních soc. služeb pro osoby se zrakovým postižením v Plzeňském kraji tak, aby byly poskytovány ve vyšší kvalitě a efektivněji v horizontu 2 let.

Partneři projektu:

  • Domažlická nemocnice, a.s.
  • Klatovská nemocnice, a.s.
  • Stodská nemocnice, a.s.
  • RLA Stallion, s.r.o.
  • Západočeská univerzita v Plzni

Aktivity projektu:

V rámci projektu budou realizovány následující Klíčové aktivity (KA):

KA Spolupráce v oblasti přístupnosti vzdělávání a dostupnosti informací – Analýza potřeb a podmínek case managementu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením, definice oblastí podpory a spolupráce pro poskytovatele soc. služeb pro osoby se zrak. postižením.

KA Spolupráce v oblasti dostupnosti zdravotnické péče – obdobné činnosti a výstupy jako v první KA, jen se zaměřují na práci v jiné oblasti a s jinými partnery.

KA Spolupráce v oblasti kulturního a společenského života – obdobné činnosti a výstupy jako v prvních dvou KA, jen se zaměřují na práci v jiné oblasti a s jinými partnery.

KA Budování case managementu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením – činnosti: Tvorba Metodiky case managementu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením.

KA Sledování procesů a kvality soc. služeb pro osoby se zrak. postižením – činnosti: Procesní audit poskytovaných soc. služeb, Konzultace ke kvalitativnímu řízení soc. služeb.

KA Aplikace case managementu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením – činnosti: Zkušební aplikace case managementu soc. služeb pro osoby se zrak. postižením. Výstupy: řešení min. 8 soc. situací v rámci case managementu s aktivním zapojením partnerů a data pro finalizaci metodiky.

Výstup projektu:

Výstupem projektu bude metodika case managementu soc. služeb pro osoby se zrakovým postižením a procesní audit, zkvalitnění služeb TyfloCentra Plzeň, o.p.s. formou vytvoření jejich case managementu s navazujícími službami partnerů z jiných oborů.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Informace k projektu (soubor ve formátu MS Word, 194kB)

Procesní audit – závěrečná zpráva (soubor ve formátu PDF, 324kB)

Pacient se zrakovým postižením (soubor ve formátu MS WORD, 354kB)
Tento dokument je volně použitelný pro všechny nemocnice.

Metodika case managementu sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením (soubor ve formátu Adobe PDF, 1828kB)